asunnon irtisanominen

  • PP dot KK dot VVVV
    Irtisanomisaika on yksi kuukausi. Aika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty.
  • Tilinumero vakuuden palautusta varten